Cyber Security, belangrijker dan ooit

Met name door het aantal en de ernst van cyberincidenten, de aandacht vanuit de media voor cyberincidenten, het belang van het aanpakken van cyber binnen de verregaande digitalisering van organisaties, alsmede Europese privacy- en informatiebeveiligingsregelgeving, verdient dit thema de aandacht van directies en bestuurders. Maar wel in juiste proporties en met de juiste nuance, als onderdeel van het integrale risicomanagement. Lees hieronder over onze aanpak.

Cyber dreigingen

Wat is cyber security?

‘Cyber security is het streven naar het voorkomen van schade door verstoring, uitval of misbruik van ICT en, indien er toch schade is ontstaan, het herstellen hiervan. De schade kan bestaan uit: aantasting van de betrouwbaarheid van ICT, beperking van de beschikbaarheid en schending van de vertrouwelijkheid en/of de integriteit van in ICT opgeslagen informatie (bron: Nationale Cyber Security Strategy 2 – 2013). Deze verstoringen, uitval en/of misbruik kunnen vanuit verschillende actoren komen en hun oorsprong in de gehele keten vinden.

Wat is mijn risicoprofiel?

Startpunt van de verkenning van het cyberrisico van een organisatie is het bepalen van het risicoprofiel van de organisatie. Relevante vragen om het risicoprofiel te bepalen zijn vragen zoals ‘Hoe interessant is de organisatie voor potentiële cybercriminelen?’, ‘Hoe afhankelijk is de organisatie van de dienstverlening van andere organisaties?’, en ten slotte ‘Hoeveel risico is acceptabel?' Om het risicoprofiel te bepalen hanteert OrangeBits is een model dat de vijf aspecten hiernaast in acht neemt.

Risicoprofiel

Maatregelen

Cyber Security policies

De cyberrisico’s kunnen en moeten worden gemitigeerd door het inzetten van maatregelen en het in staat zijn te kunnen reageren wanneer een organisatie onder vuur van een cyberaanval ligt. Maar hoe de juiste set van maatregelen te selecteren? Op basis van de genoemde 5 aspecten in het risicoprofiel wordt een policy opgesteld hoe de organisatie omgaat met cyber dreigingen. De policy bevat naast de gebruikte verdedigingsmechanismen ook gedragsregels voor het personeel.

Cyber Security procurement

Nadat de cyber risico's in kaart zijn gebracht en de te treffen maatregelen zijn vastgesteld, stellen we een roadmap op met de route naar maximale veiligheid binnen het gestelde budget. OrangeBits onderhandelt met verschillende vendoren om de juiste diensten producten tegen de best mogelijke prijs te krijgen. Stapsgewijs wordt de cyber security policy de organisatie geïmplementeerd. Naast hardware en software licenties, ondersteunt OrangeBits u in de selectie van een organisatie voor continue ondersteuning op cyber security gebied.

PRCUREMENTVISUAL

INTERESSE IN ONZE DIENSTEN?
KLIK OP CONTACT